Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції станом на 01.11.2015 р.

+38 (044) 492 34 80

+38 (095) 623 43 33 (обратная связь)

в будние дни с 8:00 до 19:30,

в субботу с 9:00 до 17:00,

выходной-воскресенье, праздничные

Профилактика
Диагностика
Лечение

 
Facebook
Google
 
Вы находитесь здесь:Главная>Все статьи>Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції станом на 01.11.2015 р.

Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції станом на 01.11.2015 р.

snidГазета «Новости медицины и фармации», № 13 (548), с. 17, 2015 рік.
Видавничий дім "Заславский".

1 грудня відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом, який покликаний нагадати людству про загрозу поширення ВІЛ-інфекції. У 2015 р. цей день пройшов під девізом «У напрямку до мети «нуль».

Уперше Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначався більше ніж чверть століття тому, у 1988 р., за ініціативи –Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). За 28 років поширення –ВІЛ-інфекції/СНІДу набуло характеру пандемії, що охопила населення практично всіх країн. Сьогодні є ще одна нагода привернути увагу суспільства до проблем людей, які живуть з ВІЛ, замислитись над тим, як запобігти поширенню хвороби та згадати про важливість вчасної діагностики ВІЛ/СНІДу.

За даними ВООЗ та ЮНЕЙДС, у світі ВІЛ інфіковано близько 35 млн людей. Україна залишається регіоном із високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції. Згідно з оновленими оцінками, на початок 2015 р. в Україні мешкало 217,5 тисячі людей з ВІЛ-інфекцією віком від 15 років і старше, що становило 0,58 % населення у цій віковій категорії.

За офіційними даними ДУ «Український центр контро–лю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України»:

- за період 1987 — 10 місяців 2015 рр.1, 2 у країні офіційно зареєстрований 277 481 випадок ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 86 498 випадків захворювання на СНІД та 39 312 випадків смерті від захворювань, зумовлених –СНІДом;

- станом на 01.11.2015 р.2 у закладі охорони здоров’я на обліку перебувало 127 377 ВІЛ-інфікованих громадян України (298,7 на 100 тис. населення), з них 32 999 хворих із діагнозом СНІД (77,4 на 100 тис. населення). Територіями з високим рівнем поширеності ВІЛ залишаються південно-східний регіон країни та м. Київ, із низьким рівнем — західні області.

Протягом останніх років в Україні щорічно за даними лабораторних до–сліджень виявляється близько 30 тис. ВІЛ-пози–тивних осіб, реєструється майже 20 тис. осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції та до 12 тис. осіб знімаються з обліку за різними причинами, у тому числі через смерть. Протягом 2014 р. у країні щодня реєстрували 53 випадки захворювання на ВІЛ-інфекцію, 27 захворювань на СНІД та 9 випадків смерті від СНІДу.

Майже кожна друга ВІЛ-позитивна особа не знає про свій ВІЛ-статус. Кожна третя ВІЛ-позитивна особа не звертається до медичного закладу — охоплення медичним обліком ВІЛ-позитивних осіб становить близько 70 %. Більше половини (53,5 %) осіб віком 15 років та старше вперше виявляються вже на пізніх стадіях хвороби. Стала тенденція до зниження (з 12,0 % у 2009 р. до 6,7 % у 2014 р.) частки молодих осіб віком 15–24 роки серед уперше зареєстрованих випадків ВІЛ-ін–фекції може свідчити про зниження нових випадків інфікування ВІЛ.

У 2014 р. відзначалось зниження на 5 % кількості зареєстрованих ВІЛ-ін–фікованих осіб — 19 273 проти 20 2943 у 2013 р. (показник захворюваності 2014 р. — 44,8 на 100 тис. населення). Проте близько тисячі ВІЛ-позитивних осіб, виявлених у 2014 р. у Донецькій і Луганській областях, не знаходяться під –медичним наглядом через проведення АТО.

Серед уперше зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб переважали чоловіки (56 %), особи працездатного віку (віком 25–49 років — 66,5 %) та мешканці міста (75,6 %).

 17 u

У структурі шляхів передачі ВІЛ все більш суттєвого епідемічного значення набуває статевий шлях (56,7 % у 2014 р.). Незважаючи на тенденцію до зниження, актуальність парентерального шляху передачі при введенні наркотичних препаратів залишається високою (24,2 % у 2014 р.). Все більшу епідемічну значимість набуває група чоловіків, які практикують секс із чоловіками.

Протягом 2014 р. кількість діагностованих випадків СНІДу зросла на 10 % та становила 9844 проти 89453 у 2013 р. (показник захворюваності на СНІД — 22,9 на 100 тис. населення).

Рівень смертності від СНІДу, за даними 2014 р., зріс на 1,8 % — померло від хвороб, обумовлених СНІДом, 3426 хворих проти 33673 у 2013 р. (показник смертності від СНІДу — 8,0 на 100 тис. насе–лення).

Найвищі показники смертності спостерігаються серед осіб, які вживають наркотичні речовини ін’єкційним шляхом. У 2014 р. серед усіх померлих осіб із ВІЛ-позитивним статусом частка СІН становила 46 %, що обумовлено насамперед несвоєчасним їх зверненням до медичного закладу, відмовою від диспансерного спостереження, недостатнім охопленням (АРТ), пізнім початком і низькою прихильністю до антиретровірусного лікування.

Серед померлих протягом 2014 р. у 63,5 % осіб причина смерті була безпосередньо пов’язана з ВІЛ-інфекцією; у 36,5 % — не пов’язана з ВІЛ-інфекцією або залишилась невідомою. Основною коінфекцією та причиною смерті у хворих на СНІД залишається туберкульоз, що призвів до смерті у майже 64 % випадків померлих від СНІДу.

Впродовж 10 місяців 2015 р.2 у –країні під нагляд вперше взяті 12 992 ВІЛ-ін–фікованих (показник захворюваності становить 30,3 на 100 тис. населення), 6929 хворим встановлено діагноз СНІДу (показник захворюваності — 16,2) та 2390 осіб померли від СНІДу (показник смертності — 5,6).

За 10 місяців 2015 р. серед усіх померлих осіб із ВІЛ-позитивним статусом 45 % становили особи, які вживали ін’єкційні наркотичні речовини. Померла 41 дитина віком до 14 років. Основною коінфекцією є туберкульоз, що спричинив смерть 1348 осіб, що становить 56,4 % від загальної кількості померлих від СНІДу. Структура причин смерті майже повторює таку 2014 р.

Завдяки спільним зусиллям держави, громадських організацій і міжнародних донорів протягом останнього десятиліття ми досягли значних успіхів у боротьбі зі СНІДом: втричі уповільнився темп розвитку епідемії, вдвічі вдалося зменшити поширення ВІЛ-інфекції серед наркозалежних, у сім разів — імовірність передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та збільшити у 22 рази обсяги охоплення анти–ретровірусною терапією інфікованих. У 2015 р. понад 67 000 осіб отримують антиретровірусну терапію (АТ). Частка ЛЖВ, які отримують АРТ, від загального числа диспансерних ВІЛ-інфікованих пацієнтів становила понад 50 %.

Якоюсь мірою в країні відбувається стабілізація інтенсивності епідемічного процесу серед основних груп ризику щодо інфікування ВІЛ. Проте обсяги, якість та інтенсивність профілактичних втручань сьогодні залишаються недостатніми для зупинення поширення ВІЛ у цих групах, а відтак і для обмеження потенційного поширення ВІЛ на загальне населення.

Зараз Україна перебуває на вирішальному етапі боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції. Її масштаби, як і раніше, перевищують найбільш песимістичні прогнози, проте зростають і зусилля, спрямовані на боротьбу з цією хворобою. Забезпечення рівного доступу представників груп ризику щодо інфікування ВІЛ, а також загального населення до лікувальних і профілактичних послуг є пріоритетом державної політики у сфері протидії соціально небезпечним хворобам.

 
 

Статьи:

Неінвазивна діагностика фіброзу печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки

fibroНеалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) — хронічна дифузна патологія печінки, що пов’язана з інсулінорезистентністю та метаболічними порушеннями, серед яких ожиріння, цукровий діабет 2 типу та дисліпідемія. НАЖХП охоплює простий стеатоз, який має доброякісний перебіг, неалкогольний стеатогепатит, що може прогресувати до цирозу та гепатоцелюлярної карциноми. Морфологічне дослідження печінки залишається золотим стандартом для оцінки ступеня стеатозу, печінкового запалення і фіброзу, однак все більший інтерес останнім часом викликають неінвазивні методи, серед яких оцінка різних індексів, заснованих на сироваткових маркерах.

Подробнее...
 

Тест ImuPro для діагностики харчової алергії IgG ІІІ типу

izjogaЛабораторія Українського лікувально-діагностичного центру співпрацює з Німецькою компанією R-Biopharm, яка з 2000 року займається вивченням харчової алергії IgG ІІІ типу. ImuPro – відомий продукт R-Biopharm, який успішно тестується в 25 країнах.

Подробнее...